MARKER

Marker ili paintball puka slui za markiranje ili oznaavanje igraa u igri. Rije marker izvedena je iz njegove prvotne upotrebe (markiranje drvea od strane umskih djelatnika). Marker koristi komprimirani zrak ili CO2 za izbacivanje paintball kuglice iz cijevi. Najvea doputena brzina paintball kuglice iznosi 300 FPS (eng. feet per second) ili 91 m/s.
Osnovna podjela markera:
 1. MEHANIKI - mehanika odreuje kompletan rad markera, te je mogu samo poluautomatski nain rada (1 okidanje = 1 kuglica).
  PREDNOST: robusnost, lako odravanje, mogunost rada na komprimirani zrak i CO2.
  MANE: nepreciznost, grublji sa kuglicama
 2. ELEKTRO-MEHANIKI - za kontrolu naina rada koristi elektroniku sklopku koja postavlja marker u jedan od modova: poluatomatski (eng.semi-mode), full-automatic i kombinacije sa izbacivanjem 3 ili vie kuglica.
  PREDNOST: jednostavno odravanje, jeftiniji od elektro-pneumatskih, mogu koristiti CO2 i zrak
  MANE: manje precizni, glasni pri radu, troe vie zraka ili CO2
 3. ELEKTRO-PNEUMATSKI - elektroniki okida (eng. trigger) ovdje zamjenjuje elektroniku sklopku i omoguuje izbacivanje paintball kuglica u razliitim nainima rada (semi-mode, full-auto, 3 Shot Burst itd.). Elektronika kontrolira kompletni rad markera od samog ispucavanja, spreavanja drobljenja kuglica u cijevi (eng. anti chop system), konstantnosti brzine kuglica. Koristi se iskljuivo u kombinaciji sa komprimiranim zrakom.
Markeri se jo dijele i prema vrsti igre pa tako imamo:
 1. REKREATIVNI MARKERI - to su mehaniki markeri koji su izdrljivi, pouzdani, laki za odravanje, irok raspon izmeu min. i max. brzina izbacivanja kuglica. Koriste se za rekreativnu igru i kod iznajmljivanja paintball opreme.
 2. SCENARIO MARKERI - mogu biti mehaniki, elektro-mehaniki ili elektro-pneumatski, ali izgledom nalikuju na pravo oruje (esto je izgled stavljen ispred njihove funkcionalnosti i performansi u paintball igri). Koriste se za osobnu svrhu ili scenario paintball, ali se zbog svog atraktivnog izgleda mogu koristiti i kod iznajmljivanja paintball opreme.
 3. TURNIRSKI MARKERI - to su najee elektro-pneumatski markeri gdje je sve podreeno funkcionalnosti i to boljim performansama te se iz tog razloga koriste u kombinaciji sa elektronskim spremnikom kuglica. Koriste se za turnirski paintball.

SPREMNIK KUGLICA (eng. loader)

Spremnici kuglica najee se nalaze na gornjem tijelu markera gdje se paintball kuglice slobodnim padom ili uz pomo elektro-mehanikog mehanizma ubacuju u tijelo markera.
Samim time imamo i tri vrste spremnika:
 1. GRAVITACIJSKI SPREMNICI - najjednostavniji te se najee koriste u kombinaciji sa mehanikim markerima te se kod njih kuglica slobodnim padom sputa u tijelo markera.
 2. MEHANIKI SPREMNICI - koriste mehaniku u kombinaciji sa pneumatikom kod guranja kuglica u tijelo markera (cyclone feed) ili koriste oprugu.
 3. ELEKTRONSKI SPREMNICI - elektronika kontrolira kompletan rad spremnika gdje senzori vre kotrolu nad brzinom izbacivanja kuglica. Kod kvalitetnijih elektronskih spremnika moe se birati izmeu razliitih modova tj. koliine izbaenih kuglica (do 50 BPS eng. balls per second)

BOCA (eng. tank)

Dva su osnovna tipa boca koje se koriste:
 1. BOCE ZA CO2 - dolaze sa on/off illi pin ventilom, manjeg su volumena i tanje stijenke pa su samim tim i lake od boca zrak. Imamo tri vrste CO2 boca s obzirom na teinu 12 Oz, 16 Oz i 20 Oz (1 Oz = 28 g). Negativne strane boca za CO2 su nekonstanti tlak (posljedica je variranje brzine kuglica) i bre troenje brtvi uzrokovanih hlaenjem pri prelasku CO2 iz tekueg u plinovito stanje
 2. BOCE ZA ZRAK - veeg su volumena i teine (to su im i jedine negativne strane). Mogu izdrati tlak do 300 bara. Tlak ne varira pa je brzina kuglica konstantna te se sa ugraenim manometrom u svakom trenutku ima uvid u visinu tlaka tj. koliinu zraka u boci. Prema materijalu od kojeg su napravljene imamo eline, aluminijske i kevlarske boce. Kevlarske boce mogu izdrati najvei tlak (do 300 bara ili 4500 PSI eng. punds per square inch)te je mogue ispaliti vei broj kuglica s jednim punjenjem. Kevlarske boce se koriste u turnirskom paintballu dok se eline i aluminijske koriste u rekreativnom paintballu. Postoje boce zapremnine 0.4, 0.8, 1.1 i 1.5 litara.

MASKA

Maska je najvaniji dio zatitne opreme. Razlikujemo one za osobnu upotrebu te one namjenjene za iznajmljivanje (rentu ). Maske za iznajmljivanje imaju odreena konstrukcijska rjeenja koja omoguuju jednostavno odravanje i zamjenu dijelova koji se s vremenom istroe ili otete. Staklo ili vizir (eng. lens) moe biti singl (jednoslojno) ili termalno (dvoslojno - smanjuje zamagljivanje). Maske za osobnu upotrebu obino su izraene od kvalitetnijih materijala, imaju vee vidno polje, atraktivnijeg izgleda, udobnije su i stakla im dolaze u razliitim bojama.

PAINTBALL ODJEA

KOMBINEZONI - najpraktiniji za iznajmljivanje. Potrebno je obratiti panju na kvalitetu i vrstu materijala s obzirom na klimatsko podneblje u kojem e se koristiti. Dolaze u razliitim bojama i uzorcima
SCENARIO ODJEA - sastoji se od hlaa i dresa (eng. jersey). Karakteristinog su vojnikog izgleda (eng. military look)te dolaze u vojnikim bojama i raznolikim kamuflanim uzorcima. Scenario dresovi i hlae napravljene su od visokokvalitetnih materijala (velika izdrljivost) i budu na odreenim dijelovima podloeni zatitnom spuvom. Mogu se koristiti i razne vojne dvodjelne vojne uniforme.
TURNIRSKA ODJEA - takoer napravljena od visokokvalitentih materijala te se sastoji prvenstveno od dresa i hlaa. Hlae za turnirskog igraa osim to su specifinog dizajna, trebaju biti udobne i kvalitetno izraene kako bi zadovoljile sve potrebe modernog paintball igraa. Obino na sebi sadre pojaanja na koljenima i puno praktinih depova

TITNICI

Paintball igrai trebaju imati vrhunsku zatitu pa prema tome postoje titnici za prsa (eng. chest protector), koljena (eng. knee pad), laktove (eng. elbow pad) i vrat (eng. neck protector).
Koriste se specijalno dizajnirani titnici koji se obino nose ispod dresa i hlaa. Trebaju biti kvalitetno izraeni i odgovarajue veliine kako nebi smetali tokom igre. titnici za prsa koji su dizajnirani za rekreativnu igru (rentu) nisu dozvoljeni za koritenje na natjecanjima.

RUKAVICE

Postoje rukavice za rekreativce i turnirske igrae. Glavne karakteristike rukavica turnirskog igraa trebaju zadovoljavati sljedee: da su prozrane (smanjuje se znojenje) i trebaju osiguravati dobar kontakt sa markerom. Rukavice za rekreativnu igru (rentu) dodatno su zatiene s plastikom te su malo nezgrapnije, ali pruaju maksimalnu zatitu.

BATTLEPACK

Pojas koji slui za noenje 2 ili vie komada dopunskih spremnika za kuglice (kapaciteta 100 kuglica ili 140 kuglica). Pojas dodatno titi osjetljive unutranje organe.

PAINTBALL BOJA (kuglice)

Na tritu postoji veliki izbor razliite paintball boje. Paintball boja se posebno proizvodi za rekreativnu i turnirsku igru.
Boja za rekreativnu igru najbolje performanse pokazuje na brzinama do 260 FPS i ima neto deblju ljusku (zbog koritenja u mehanikim markerima), rjea je te se relativno lako brie i pere s odjee. Veina proizvoaa proizvodi ljetnu i zimsku formulu, dok neki proizvoai imaju i meusezonske formule.
Turnirska boja proizvedena je za zahtjevnije igrae. Veoma je gusta i neonske boje kako bi to vidljivije markirala igraa. Odlino je izabalansirana i omoguava veliku preciznost pri veim brzinama. Ljuska je tanja i puno osjetljivija na mehanika oteenja te odlino funkcionira u kombinaciji sa elektropneumatskim markerima. Veinom se proizvodi u ljetnoj ili eventualno meusezonskoj formuli.
Za postizanje to boljih rezultata sve vie turnirskih igraa prilikom treninga koriste reball kuglice koje donose revoluciju u treniranju paintballa. Reball su specifine po tome to su napravljene od silikona te se mogu nakon ispucavanja ponovno koristiti. Naravno njihov nedostatak je to nema vidljivog markiranja igraa.

Naravno uz sve gore nabrojeno dolazi tu jo mnotvo dodatne paintball opreme koju moete pogledati i naruiti na naim stranicama ili nas osobno nazvati kako bi Vam pojasnili sve detalje vezane uz odreeni proizvod.

elimo Vam ugodan "boravak" na naem webshopu!

Proizvoai

Vaa koarica je trenutno prazna.

DOSTAVA

Dostava unutar RH (subotom 50% skuplje)

Vi?e...